Showing 1–20 of 23 results

HYBRID STRAINS

AK-47

$260.00$1,650.00

HYBRID STRAINS

Bruce Banner #3

$230.00$1,700.00

HYBRID STRAINS

Cannatonic

$245.00$1,650.00

HYBRID STRAINS

Chernobyl

$270.00$1,800.00

HYBRID STRAINS

Cherry Pie

$285.00$1,760.00

HYBRID STRAINS

Cookies And Cream

$270.00$1,760.00

HYBRID STRAINS

Fire OG

$275.00$1,760.00

HYBRID STRAINS

Girl Scout Cookies

$280.00$1,760.00

HYBRID STRAINS

Golden Goat

$275.00$1,760.00

HYBRID STRAINS

Headband

$275.00$1,550.00

HYBRID STRAINS

Khalifa Kush

$270.00$1,670.00

HYBRID STRAINS

Mega Wellness OG

$260.00$1,750.00

HYBRID STRAINS

Pineapple Express

$280.00$1,650.00

HYBRID STRAINS

Strawberry Banana

$275.00$1,650.00

HYBRID STRAINS

Tahoe OG

$275.00$1,800.00

HYBRID STRAINS

The White

$230.00$1,600.00